Na jar roku 1990 vzniklo Konzorcium Mladý-Gaudník-Malý MGM. Pri práci v rámci tohto konzorcia sme vychádzali zo skúseností nadobudnutých v JRD Budětsko v stredisku projekcie a realizácie sadovníckych úprav. Na prelome rokov 1991 a 1992 sme Konzorcium MGM pretransformovali na firmu Mladý-Gaudník-Malý MGM spol. s r.o. so sídlom v Prahe a strediskom v Žiline. Po rozdelení ČSFR sa vo februári 1993 stredisko v Žiline pretransformovalo na samostatnú firmu MGM Žilina s.r.o.

Naša firma poskytuje kompletné služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry t.j. projekciu, realizáciu a údržbu exteriérových úprav vrátene tvorby a údržby verejnej zelene pre obce a mestá. Uvedené služby poskytujeme subjektom štátneho ako aj neštátneho sektoru.

Konateľom firmy je Ing. Martin Malý, absolvent vysokej školy VŠZ Brno, obor sadovníctvo a krajinárstvo v Lednici na Morave.

Aktuality

© Copyright 2015 MGM Žilina, s.r.o.